Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ “Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ” ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 07-05-22 ΣΤΙΣ 12.00 π.μ. ΣΤΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΗΣΙΑΣ