Η δική μου επανάσταση!


“Μικρές εικονογραφικές επαναστάσεις”
Παιδική-Εφηβική Γωνιά της 18ης ΔΕΒΘ
Η συμμετοχή μου.