ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ” Β` ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΤ.

ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”
ΠΟΛΙΤΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 66 Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟ 24\11ΕΩΣ 31\12 2016